Anasayfa | Reklam | İletişim | Biyografi Gönder | Açılış Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle

[ Detaylı Biyografi Arama ]

  KimKimdir71.Com | Kırıkkale'nin Biyografi Portalı | blgi@kimkimdir71.com Reklam Alan1  
 

  Son Eklenen İsimler | Popüler İsimler | Tüm Kişiler ( Liste ) | Tüm Kişiler | Detaylı Arama | Biyografi Gönder

    Kategoriler                       Listele  
    Son Bakılanlar                 Listele  
Ragıp Cihat Mencet ( Haber71.Net İmtiyaz Sahibi )- 1984
Kemal Albayrak ( Kırıkkale Eski Milletvekili )- 1956
Mikail Korkmaz ( Kırıkkale Eski Milletvekili )- 1948
Yiğit Arı ( Tiyatro Oyuncusu )- 28/06/1974
Hayati Öztürk ( Petkim Genel Müdürü )- 01/01/1952
Yaşar Ceyhan ( Ankara Eski Milletvekili )- 1932
Cengizhan Yorulmaz ( Ankara Eski Milletvekili )- 1923
Osman Durmuş ( Kırıkkale Eski Milletvekili )- 1947
Talat Asal ( Eski Devlet Bakanı )- 1922
Harun Aydoslu ( Mke Kırıkkalespor Eski Teknik Direktörü )- 03/01/1966
Aygün Tevfik Hiçyılmaz ( Sinema Sanatçısı )- 10/08/1978
    Yeni Eklenenler               Listele  
Kerem Dinç ( Yatırım Uzmanı )- 1979
Hasan Özer ( yardımcı doçent )- 22/07/1982
Ahmet Sungur ( Yahşihan Belediye Başkanı )- 1971
Veli Uça ( İş Adamı )- 08/07/1972
Burhan Sargın ( Vergi Müfettişi )- 1978
Neşet Abalıoğlu ( Sanatçı )- 30/05/1972
Şakir Canöz ( MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Teftiş Şube Müdürü )- 1967
Murat Erduran ( Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi-Doç.Dr )- 1972
Selçuk Özdağ ( Ak Parti Manisa Milletvekil )- 07/08/1958
Tülay Selamoğlu ( Ankara Milletvekili )- 1966
Mehmet Atakul ( Atakul Gurup Yönetim Kurulu Başkanı )- 1961
    İletişim Kur  
İdris Nebi Karakuş  - ( Eğitimci-Bürokrat ) - 01/01/1959

1959 Yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Keskin'de yaptı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı'nda "Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları" konusunu işleyen bir bilim uzmanlığı tezi yazarak "Master", "Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredat Programları, Ders Kitapları ve Metinlerle Ana Dili Öğretimi\" konusunu işleyen \"Doktora\" tezi hazırlayarak \"Doktor\" unvanı aldı. Yurdun çeşitli yerlerindeki orta dereceli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Kırıkkale-Keskin Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni iken Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Kültür Merkezine uzman olarak geçti. 1995 yılında Atatürk Yüksek Kurumuna Şube Müdürü olarak atandı. Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı iken 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?un 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucunda 31.01.2006 tarihi itibariyle görev, yetki ve sorumluluğu sona erdi. Anadolu?da 25 yıldır yaptığı derleme çalışmalarının ürünü olarak Türk Halk Bilimi araştırmaları konusunda bir ilk olan Türk Kültüründe Bozlaklar 1-II adlı eserini yayınladı. Yükseköğretim Kurulunun çerçeve programına uygun olarak hazırladığı ve üçüncü baskısı yapılan Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi adlı eseri bugün pek çok üniversitemizin Eğitim Fakülteleri ile diğer fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği bölümlerinde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır. TDK Başkanı Prof.Dr. Ş.Halûk AKALIN ve AKDTYK Başkanı Prof.Dr. Sadık TURAL'ın teklifleri üzerine hazırladığı, telif ve yayın hakkını Türk Dil Kurumuna verdiği Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi adlı eseri önemli bir boşluğu doldurmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Program Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu'nda Türkiye'den seçilen altı öğretmenden biri olarak Şubat 1990-Temmuz 1991 tarihleri arasında görev yaptı. Hâlen, Türk Dil Kurumu Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kol / Komisyonu Yükseköğretim Alt Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğretmenlikte gösterdiği başarıdan dolayı iki ayrı Millî Eğitim Bakanından Takdirname aldı. Türk Dili, Türk Kültürü, Bilge, Meş'ale, Yüce Erek, Gökkubbe ve İlkyaz gibi dergilerde çok sayıda makale, deneme, hikâye ve şiirler neşretti. Günlük ve haftalık gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Mahallî bir gazete çıkararak mes'ul müdürlük görevini yürüttü. Kırık Kalem dergisini çıkardı. Şiirlerinden birkaç tanesi bestelenerek kasetlere okunmuştur. Uluslararası \"Elâzığ-Hazar Şiir Akşamları\"na Türkiye ve Türk Dünyasından davet edilen 37 şairden biri olarak katıldı. Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi adına Atatürk?ün Türk diline verdiği önem, Atatürk döneminde Türkçe öğretimi, Talim ve Terbiye Kurulunun yeniden yapılandırılması, ortaöğretim gençliğinin gelişimi ve meseleleri, ders kitapları ve eğitim öğretim programları konusunda konferanslar verdi, uluslararası kongrelerde bildiriler sundu. 50'nin üzerinde ilmî makale yayımlamış, makalelerinden dipnotu gösterilerek akademik çalışmalara alıntı yapılmıştır. Klasik sisteme göre modern program geliştirme tekniğiyle ve çok farklı bir anlayışla liseler için Türk Dili, Edebiyat ve Kompozisyon dersleri müfredat programı hazırladı. Türk Dünyası ile ilgili pek çok uluslararası kongre ve sempozyumun organizesinde görev aldı. Atatürk Kültür Merkezi adına \"Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni 1994\" ve \"Karakeçili Yörük Şenliği 1995, 1996?\" adlı projelerin hazırlığında bulundu. Türk Dünyası Kavramlar ve Terimler Ansiklopedisine Türkçülük, Panturanizm, Bozlak, Temel Eğitim, Kelime Serveti, Ders Kitabı gibi pek çok temel kavram ve terimleri; Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisine 63 şair ve yazarın biyografisini madde olarak yazdı. Ankara Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulunda üye, Kırıkkaleliler Vakfında Başkan olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. YAYIMLANMIŞ ESERLERİ: -Gurbet Sancısı (Şiirler), Arı Mtb., Keskin, 1986. -Türk Dili ve Edebiyatı-1 Kredili Sisteme Göre Lise Ders Kitabı (Prof.Dr.Sadık Tural ve Prof.Dr.Şerif Aktaş ile müşterek), Deniz Yay.,İst.,1994. -Türk'ün Türküsü (Şiirler) Töre Yay.,Ank.,1997. -Keskin (Yrd.Doç.Dr.Bayram Sakallı, Dr.Yavuz Tiryaki ve H.Ahmet Erdal ile müşterek),İl Mtb.,Kırıkkale,1995. -Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik (Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı ve Taha Müftüoğlu ile müşterek) Atatürk Araştırma Merkezi Yay.,Ankara,1999. -Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi-Öğretmen El Kitabı, (Eğitim Fakültesi için Ders Kitabı) Sistem Ofset Yay., Ankara, 2000; ikinci bs.Anıttepe Yay.,Ank.,2002; üçüncü bs. Cantuğ Yay., Ankara, 2005 -Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme (Eğitim Fakültesi için Ders Kitabı), Anıttepe Yay.,Ank.,2001. -Prof.Dr.Sadık Tural Armağanı, Can Rek. Bas., Ankara, 2002. -Prof.Dr.Sadık Tural: Danalaryü Yoly Bılen, Can Rek.Yay.,Ank.,2002,.( Türkmen Türkçesi) -Prof.Dr.Sadık Tural: Dessandan Taryha Gıden Yol, Can Rek. Yay.,Ak.,2002. ( Türkmen Türkçesi) -Çiçekler Açınca (Şiirler) Cantuğ Yayınları, Ankara, 2005 -Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, TDK Yay., Ankara, 2006. -Türk Kültüründe Bozlaklar 1-II , Keskin Belediyesi Yayınları, Ankara, 2005-2006. -Keskin Manileri, Keskin Belediyesi Yayınları, Ankara, 2006. 
 

    Son Eklenenler  
Kerem Dinç ( Yatırım Uzmanı )- 1979
Hasan Özer ( yardımcı doçent )- 22/07/1982
Ahmet Sungur ( Yahşihan Belediye Başkanı )- 1971
Veli Uça ( İş Adamı )- 08/07/1972
Recep Uzelli ( Teleses Yönetim Kurulu Başkanı )- 08/11/1965
Mehmet Atakul ( Atakul Gurup Yönetim Kurulu Başkanı )- 1961
Ragıp Cihat Mencet ( Haber71.Net İmtiyaz Sahibi )- 1984
Burhan Sargın ( Vergi Müfettişi )- 1978
Neşet Abalıoğlu ( Sanatçı )- 30/05/1972
Selçuk Özdağ ( Ak Parti Manisa Milletvekil )- 07/08/1958
Hayati Öztürk ( Petkim Genel Müdürü )- 01/01/1952
Pevrul Kavlak ( Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı )- 1962
Murat Erduran ( Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi-Doç.Dr )- 1972
Şakir Canöz ( MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Teftiş Şube Müdürü )- 1967
Tülay Selamoğlu ( Ankara Milletvekili )- 1966
Süleyman Kahraman ( Karaman Valisi )- 1956
Suavi ( Sanatçı )- 1953
Haner Direskenel ( Profesör Doktor )- 1962
Mehmet Soyupek ( Türk Metal İş Sendikası Mali Genel Sekreteri )- 1954
Ali Toksarı ( Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı )- 01/01/1949
Mehmet Yaşar Şahindoğan ( Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri )- 1964
Muharrem Aslıyüce ( Türk Metal İş Sendikası Genel Sekreteri )- 1964
Hasan Ulukaya ( Yönetmen ve Karakter Animatör )- 1969
Resul Altınışık ( Haber-Der Genel Başkanı )- 1966
Şevki Şarlıoğlu ( Enerji Haks-Sen Genel Başkanı )- 1976
Haydar Köksal ( Operatör Doktor )- 1952
Hamza Duygun ( Altındağ Kaymakamı )- 1954
Haydar Yurdakul ( Tunceli Milli Eğitim Müdürü )- 09/09/1960
Özgür Özlük ( Öğretim Görevlisi )- 01/11/1974
Ahmet Yurtseven ( Dinar Kaymakamı )- 03/09/1968
Erol Keskin ( Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı )- 1963
Yusuf Balcı ( Bitlis Defterdarı )- 1961
    Sizden Biri...          ;          Listele  

Dursun Yıldırım 25/04/1929
 Dursun YILDIRIM 25/04/1929 tarihinde Kırıkkale/ Balışeyh/ Beyobası Köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta ticaret ile uğraşmaya başladı. Kerestecilikle başladığı bu yolda Kırıkkale’ nin inşaat malzemeleri ve katı yakıt ...
Biyografinin devamı »
    Bugün Doğanlar             Listele  
Bugün
doğmuş 
herhangi bir kişi
bulunmamaktadır.

    Bugün Vefat Edenler      Listele  
Bugün
vefat etmiş 
herhangi bir kişi
bulunmamaktadır.

    Çok Tıklananlar      Listele  
Selçuk Özdağ ( Ak Parti Manisa Milletvekil )- 07/08/1958
Sadettin SARAN ( İşadamı )- 1964
Alparslan Pehlivanlı ( Kırıkkale Eski Milletvekili )- 1947
Can Dündar ( Gazeteci Yazar )- 16/06/1961
Mehmet Atakul ( Atakul Gurup Yönetim Kurulu Başkanı )- 1961
İkbal Gürpınar ( Sunucu )- 1969
Naci Beştepe ( Emekli Tümgeneral )- 1950
Neşet Abalıoğlu ( Sanatçı )- 30/05/1972
Veli Korkmaz ( Kırıkkale Belediye Başkanı )- 1957
Recep Uzelli ( Teleses Yönetim Kurulu Başkanı )- 08/11/1965
Muammer Türker ( Hakkari Valisi )- 1963
    Biyografi Gönder       


Siz de kendinizin ya da tanıdığınız şahsiyetlerin biyografilerini bize yollayabilirsiniz.Editörlerimiz göndermiş olduğunuz biyografileri inceleyip en kısa zamanda yayına sokacaktır.Biyografi göndermek için tıklayınız!

Kimkimdir71.Com | Kırıkkale'nin Biyografi Portalı © 2008 - bilgi@kimkimdir71.com - Kırıkkale'nin ilk ve yeni biyografi portalı olan KimKimdir71.Com Kırıkkale'de doğmuş , Kırıkkale'ye ve Kırıkkale halkına hizmet etmiş değerli şahsiyetlerin biyografilerini barındırır.

Reklam | İletişim | Biyografi Gönder | Detaylı Arama | Son Eklenen İsimler | Popüler İsimler | Tüm Kişiler | Son Bakılanlar | Bugün Doğanlar | Bugün Vefat Edenler | Açılış Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle

www.kimkimdir71.com - www.haber71.net